Olağan Genel Kurul

Sevgili Üyelerimiz,

Derneğimiz Tüzüğü’nün 11. Maddesi uyarınca, 2022- 2025 çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 15.06.2021 tarih, 132 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 1 Ağustos 2022, Cumartesi günü saat 11:00’de İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde D-204’te yapılacaktır.

İlk toplantıda salt çoğunluk  sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı  10 Ağustos Çarşamba günü saat 11:00’da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısına katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

TİDER Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Başkanı’nın toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. Gündemin okunması.
4. 2018 – 2021 yılı çalışma dönemi bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası.

5.Yeni çalışma dönemi için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
6. Tüzük değişikliğine dair önerilerin sunulması, oylanması.
7. Yıllık ödentiye ilişkin önerilerin karara bağlanması.
8. Dilek ve öneriler.
9. Kapanış.