Temsilciler Meclisi

Temsilciler Meclisi; mezun öğrencilerimiz ile derneğimizin yönetim kurulu arasındaki iletişim ağının kilit noktasını oluşturacak olan kişilerden oluşmaktadır.

Temsilciler meclisi her dönemin kendi içindeki toplantılar ile belirledikleri temsilcilerden oluşur. Dönem Buluşmaları projemiz bu projemizin ilk adımını oluşturmaktadır. Çünkü temsilciler meclisinde dönemin sesi olacak olan temsilci bu toplantılar aracığıyla seçilmektedir.

Temsilciler Meclisi kendi bölümleriyle ilgili gerek akademik gerekse sosyal yönden gelişmeleri takip ederek Yönetim Kuruluna raporlar sunarak sorunları dile getirip yapılmasını gerekli gördükleri değişiklikleri Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim kurulu bu sayede daha hızlı, aktif ve çağın gereklerine uygun uygulamalar yapılması için gerekli çalışmaları yapacaktır.