Başkanın Mesajı

Değerli İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunlarımız;

İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bugün, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendisini küresel yönelimlere süratle ve başarıyla uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak yetiştirdiği insan gücüne, hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten çağdaş bir üniversite olmak amacıyla 14 yıl önce 73 öğrenci ile eğitime başlayan üniversitemiz şu anda 7000 öğrenci ve alanında Türkiye’mizin en tanınmış ve saygın öğretim üyelerinden oluşan 300 kişilik akademik kadroya sahip olarak başarılarla dolu 14 yılını geride bırakmış bulunuyor. Enstitüler aracılığıyla Yüksek Lisans ve Doktora süreçlerine de katılan Üniversitemiz İş dünyasındaki hatırı sayılır katkının yanı sıra Akademik dünyaya da yaptığı katkılarla giderek Türkiye’nin en değerli Yüksek Eğitim kurumları arasında yer almak adına çabalarını sürdürüyor. Bu süreçte geçirdiği her an hedeflerine ulaşan ve belirlediği yeni hedeflerle çıtayı daha da yukarıya taşıyan bir vizyona sahip olarak ilerlemeye de devam ediyor.

Geride kalan 14 yıllık serüvende birçok mezun vermiş bulunan üniversitemizin; bu mezunlar aracılığıyla dünyanın ve Türkiye’mizin birçok noktasında gerek kamu gerekse de özel sektör camiasına adını güzel bir şekilde ulaştırmayı başarmış olduğunu görüyoruz. Yeni Dünya düzeninde önemi bir hayli artan girişimciliğin felsefesine inerek bunu hemen her bölümde özümsetmeye çalışan Ticaret Üniversitesi, kendi işini kuran mezunlar aracılığıyla ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu nadide kurumun mezunlarına bir network oluşturmak, üniversitede kurulan dostlukların ve ilişkilerin profesyonel hayata aktarılmasını sağlamak ve mütevelli kurumumuz olan İTO’nun kuruluş amacındaki ‘sosyal sorumluluk bilinci neticesinde, Çağın ihtiyaç ve yeniliklerine cevap vermek, adil bir düzenle, bireysel olarak değil toplumsal bir vizyon felsefesini mezunlarımız arasında da yaygınlaştırmak amacıyla 2013 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunlar Derneği -TİDER-‘i kurduk.

TİDER olarak okulumuz mezunlarına aidiyetlik duygusu kazandırmayı ve bu büyük ailenin üyelerine sağlayacağı avantajlardan sizlerin de yararlanmasını istiyoruz. Üniversitemiz bünyesinde kurulan bu küçük aileyi bir arada tutacak ve sayısı her geçen sene daha da artan mezunlarımız arasında da ilgi çekici ve sıcak karşılanmasını sağlayacak olan şeyin gönül bağı olduğunu bilmekteyiz.

Bu bir bayrak yarışıdır; biz, bizden öncekilerden devraldığımız bu emaneti en iyi şekilde ileriye taşıyarak bizden sonraki kardeşlerimize devredeceğiz. Sizlerin de bu emanete gönül vererek sorumluluk almak ve bilhassa kendi gelişiminize fayda sağlayacak olan bu yapının bir parçası olmak üzere üyemiz olmaya davet ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla;
Fettah Akdoğan
TİDER Yönetim Kurulu Başkan
ı